INFORMACJA

Od 1 stycznia 2023 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej Szkoły
publikowane będą na nowej stronie na portalu gov.pl. pod adresem:
https://www.gov.pl/plastykkrosno

Arrow up
Arrow down
Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

Klauzula informacyjna Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. T. Brzozowskiego w Krośnie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Plastyczne im. T. Brzozowskiego w Krośnie reprezentowane przez Dyrektora Zbigniewa Glenia, ul. Lewakowskiego 49, 38-400 Krosno.
 2. W Liceum Plastycznym im. T. Brzozowskiego w Krośnie wyznaczony został inspektor ochrony danych osobowych - Piotr Wilusz, z którym można skontaktować się pod adresem Liceum Plastyczne im. T. Brzozowskiego w Krośnie, ul. Lewakowskiego 49, 38-400 Krosno lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe  przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198)) w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa o systemie informacji oświatowej, Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje publiczne i firmy świadczące usługi bezpośrednio wynikające ze statutowej działalności szkoły (np. celem zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, zgodnie z przepisami prawa wymienionymi w punkcie 3 niniejszej Klauzuli informacyjnej.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a także o prawo do przenoszenia danych. Ponadto jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest  wymogiem ustawowym bądź warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania takich danych osobowych będzie zaprzestanie wykonywania czynności edukacyjnych lub zawodowych w Liceum Plastycznym im. T. Brzozowskiego w Krośnie. Podanie danych fakultatywnych, nie wymaganych przepisami prawa, jest dobrowolne.
 11. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
Jesteś tutaj: Home O szkole Klauzula informacyjna Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. T. Brzozowskiego w Krośnie

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.