INFORMACJA

Od 1 stycznia 2023 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej Szkoły
publikowane będą na nowej stronie na portalu gov.pl. pod adresem:
https://www.gov.pl/plastykkrosno

Arrow up
Arrow down
Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

Regulamin konkursu

III Ogólnopolskie Biennale „W stronę fantazji i wyobraźni”

dedykowane Zdzisławowi Beksińskiemu. Konkurs dla uczniów szkół

plastycznych II stopnia.

 

Organizator konkursu

Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie. Konkurs wpisany jest w kalendarz ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego pierwszego i drugiego stopnia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cel i założenia konkursu

  • zainteresowanie młodzieży narracyjnymi formami plastycznymi, odwołującymi się do fantazji i wyobraźni.
  • inspirowanie indywidualnych poszukiwań plastycznych dla wyrażenia różnorodnych treści fabularnych .
  • akcentowanie w podjętych działaniach roli tradycyjnych cech warsztatu plastycznego.
  • poznanie specyfiki twórczości Zdzisława Beksińskiego i pokrewnych postaw artystycznych.

 

Regulamin Konkursu

Konkurs kierowany jest do wszystkich uczniów średnich szkół plastycznych w Polsce. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie OSSP i LP. Przedmiotem konkursu będą prace zrealizowane w następujących dyscyplinach i technikach plastycznych:

1) Malarstwo, dłuższy bok nie może przekraczać 100 cm , technika dowolna,
2) Rysunek, maksymalny format – B1 ( 100×70cm), technika dowolna,
3) Grafika komputerowa i monotypia.

Prac wykonanych na papierze prosimy nie oprawiać.

Każda ze szkół uczestnicząca w konkursie może zgłosić nie więcej niż 15 (piętnaście) prac łącznie ze wszystkich dyscyplin wybranych spośród realizacji uczniowskich.

Proponujemy aby przedmiotem konkursu były prace o charakterze fabularnym, czerpiące inspirację ze świata indywidualnych wyobrażeń i fantazji zachowujące jednoczesny związek z obserwacją rzeczywistości zewnętrznej jako szeroko pojętej natury. Istotnym wzorem w tym względzie może być charakter twórczości patrona konkursu, Zdzisława Beksińskiego, jednak nie jako materiał do bezpośredniej interpretacji lub kopii. Tematyka prac zgłaszanych na konkurs jest dowolna, mogą one posiadać tytuły, lub być ich pozbawione.

Każda praca powinna być opatrzona metryczką ( załącznik, jako wzór do powielenia) starannie przytwierdzoną do pracy. Prosimy także o dołączenie do prac ich zbiorczej listy.

Oceny prac nadesłanych na konkurs dokona jury złożone z artystów malarzy i historyków sztuki, powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. 
Jury przyzna nagrody i wyróżnienia. Wystawa pokonkursowa zostanie zaprezentowana w salach Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie. Po wystawie, prace będą odesłane do szkół biorących udział w wystawie  na ich koszt. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia w czasie transportu.

Każda ze szkół, których uczniowie wezmą udział w konkursie otrzyma protokół jury z wykazem prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej, a także z informację o przyznanych nagrodach. Organizator, opublikuje także na stronie internetowej szkoły: www.lpkrosno.pl wyniki konkursu, oraz zobowiązuje się do wydania katalogu wystawy zawierającego prace nagrodzone i wyróżnione.


Nagrody:
Przyznane zostaną nagrody|:
I, II i III w każdej kategorii i odpowiednio po trzy wyróżnienia w każdej z nich. Wszystkie nagrody będą miały charakter rzeczowy.


Terminy i adresy:
Nadsyłanie prac – do 30 listopada 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)
Prace prosimy nadsyłać na adres:
Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie
ul. Lewakowskiego 47
38-­400 Krosno

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14 grudnia 2018r.
Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się 11 stycznia 2019 r. w Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie.

Kontakty, Komisarz wystawy:
Piotr Wójtowicz, tel. 609 636 793

Patronat honorowy:

logo asp

Jesteś tutaj: Home Uncategorised Regulamin konkursu

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.