Nowe kierunki kształcenia - ARANŻACJA WNĘTRZ oraz PROJEKTOWANIE WYROBÓW ARTYSTYCZNYCH!

Arrow up
Arrow down
Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

Ochrona danych osobowych

Informujemy, że zgodnie z art. 24, ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. :

  • Obowiązki administratora danych osobowych przetwarzanych w Liceum Plastycznym im. T. Brzozowskiego w Krośnie pełni Dyrektor.
  • Dane zbierane i przetwarzane są w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z póź. zmianami.
  • Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom zgodnie z wyżej wymienioną ustawą.
  • Rodzic lub opiekun prawny ma prawo dostępu do treści swoich danych, poprawy lub zmiany.

 

Jesteś tutaj: Home O szkole Ochrona danych osobowych