Nowe kierunki kształcenia - ARANŻACJA WNĘTRZ oraz PROJEKTOWANIE WYROBÓW ARTYSTYCZNYCH!

Arrow up
Arrow down
Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

Nabór na wolne stanowisko pracy nauczyciela

Dyrektor szkoły informuje o wolnym stanowisku pracy nauczyciela matematyki i nauczyciela języka niemieckiego.

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia magisterskie w zakresie matematyki oraz języka niemieckiego, a także posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty aplikacyjne (tylko w formie pisemnej):

  • list motywacyjny,
  • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),
  • kwestionariusz osobowy,
  • poświadczone przez kandydata kopie świadectw pracy,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na proponowanym stanowisku,
  • poświadczone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego osoby zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków nauczycielskich związanych z realizacją zadań wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela,
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne, tylko w formie pisemnej, proszę składać w sekretariacie szkoły w Krośnie, przy ulicy Lewakowskiego 47 do dnia 27 czerwca 2017 r. w godz. 8.00 – 15.00.

 

Jesteś tutaj: Home Aktualności Nabór na wolne stanowisko pracy nauczyciela

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.