Nowe kierunki kształcenia - ARANŻACJA WNĘTRZ oraz PROJEKTOWANIE WYROBÓW ARTYSTYCZNYCH!

Arrow up
Arrow down
Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

Władysław Kandefer – artysta, niezwykły człowiek.

Artykuł biograficzny przygotowany do miesięcznika "Echo Gminy Iwonicz – Zdrój" 2016 r.

WK Krzysztof Antosz 2014 34

Któż z iwoniczan nie rozpoznawał tej barwnej postaci, słomkowego kapelusza, własnoręcznie wykonanych okularów i charakterystycznych, sumiastych wąsów?  Każdy znał pana Władysława.

 

12 sierpnia 2016 roku w wieku 95 lat odszedł z naszej społeczności Władysław Kandefer – artysta rzeźbiarz, mistrz medalierstwa, nauczyciel szkół artystycznych.Władysław Kandefer urodził  się 10 listopada 1921 roku w Iwoniczu-Zdroju. Od najmłodszych lat, od szkoły podstawowej, przejawiał zainteresowania artystyczne dla których inspiracją były rzeźby Wóleckich twórców łemkowskich, którzy swoje wyroby sprzedawali zdrojowym gościom. W latach 1937-1939 uczył się podstaw sztuki rzeźbiarskiej w Państwowej Szkole Przemysłu Drzewnego w Zakopanem. Niestety, wybuch II wojny światowej przekreślił jego plany i przyszły artysta powrócił do rodzinnej miejscowości, gdzie z pasją i zaangażowaniem tworzył pierwsze, większe rzeźby w drewnie, a na potrzeby poszkodowanych podczas działań wojennych, podstawowy sprzęt rehabilitacyjny (kule, laski, protezy ortopedyczne). Kiedy ucichły działania wojenne, w 1944 roku wyjechał do Zakopanego, aby kontynuować naukę. Tam spotkał się z innym iwonickim artystą – rzeźbiarzem Antonim Kenarem, twórcą zakopiańskiej szkoły tzw Szkoły Kenara. Po ukończeniu w 1946 roku szkoły, rozpoczął studia na Wydziale Rzeźby Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych najpierw pod kierunkiem profesora Stanisława Popławskiego, następnie profesora Xawerego Dunikowskiego, zostając jego asystentem. Po uzyskaniu dyplomu podjął pracę jako asystent prof. Jana Szczepkowskiego. Sytuacja rodzinna i podjęta z rozmysłem decyzja powrotu do domu zmieniła w sposób znaczący jego możliwości twórcze, a także perspektywę rozwoju artystycznego. 

Tego powrotu z wielkiego świata do małego Iwonicza i przerwanie dopiero co rozpoczynającej się obiecującej kariery artystycznej, - jak sam mówił - nigdy nie żałował. W 1954 roku rozpoczął pracę w Zespole Szkół Zawodowych w Miejscu Piastowym jako nauczyciel rysunku zawodowego, technologii drewna i plastyki, a od 1979 roku został dyrektorem współtworzonego Liceum Sztuk Plastycznych w Miejscu Piastowym. Był też inicjatorem powstania krośnieńskiej Galerii BWA. W 1982 roku przeszedł na emeryturę, poświęcając się w dalszym ciągu pracy artystycznej. Rzeźbiarstwo było dla niego nie tylko sposobem wyrażania artystycznej duszy, ale też źródłem utrzymania.

Władysław Kandefer był twórcą wielostronnym i oryginalnym, choć w każdym w jego dziele można rozpoznać indywidualny styl, charakteryzujący się zrównoważoną, klarowną kompozycją i doskonałą techniką, które możemy dostrzec szczególnie w medalierstwie, wymagającym precyzji i doskonałego warsztatu rzeźbiarskiego. Preferował sztukę realistyczną, uprawiając wiele rodzajów sztuk plastycznych. Na jego bogatą twórczość składają się :

 • pełne wewnętrznej dynamiki rzeźby sportowców - narciarzy, pływaków, gimnastyczek oraz ekspresyjny cykl prac pt. „Brzemienna”, „Macierzyństwo”, „Spotkanie”,
 • płaskorzeźby , tablice pamiątkowe
 • popiersia, pomniki
 • medale pamiątkowe

Ulubionym materiałem rzeźbiarskim, a zarazem jego podstawowym tworzywem, było drewno. Będąc artystą i jednocześnie rzemieślnikiem, wykonywał na zamówienia i zlecenia liczne rzeźby, popiersia, tablice pamiątkowe zdobiące świątynie, budynki użyteczności publicznej m.in. szpital i II LO w Krośnie, fasadę frontową kościołów: Zgromadzenia Michalitów w Miejscu Piastowym, Świętego Piotra i Jana w Krośnie oraz Krośnieńską Farę. Jego twórczość artystyczna znana jest nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach Europy i świata m.in. w Niemczech, Francji, USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii Warto wspomnieć, że rzeźby mistrza Kandefera trafiły do Watykanu, ofiarowane Ojcu św. Janowi Pawłowi II w czasie wizyty artysty i jego córki Jolanty w stolicy apostolskiej. Jest też autorem kilkudziesięciu prac, które upamiętniają pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce.

Oddzielną grupę w twórczości Władysława Kandefera stanowią realizacje pomnikowe, m.in.: popiersie Ignacego Łukasiewicza w Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce, Gorlicach i Krakowie.

Imponująca grupa prac, bo ponad 140 sztuk, to projekty medalierskie. Są one realizowane bezpośrednio w drewnie, a potem odlewane. Wyróżniają się przejrzystą kompozycją, ciekawymi rozwiązaniami przestrzennymi i nietradycyjnym ujęciem tematu.

Prace rzeźbiarza były wystawiane w różnych galeriach na terenie kraju, oraz w BWA w Krośnie, Piwnicy PodCieniami, „Galerii Pasaż” w Iwoniczu-Zdroju. Za wieloletnią działalność artystyczną, społeczną i pedagogiczną W. Kandefer był wielokrotnie nagradzany wysokimi odznaczeniami państwowymi.

Władysław Kandefer aktywnie współpracował ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Iwonicza-Zdroju, którego był honorowym członkiem. To dzięki dziełom artysty Stowarzyszenie mogło zrealizować projekty obejmujące promocję miasta, uzdrowiska i gminy. Artysta zaprojektował na zlecenie Stowarzyszenia:

 • Płaskorzeźbę Wincentego Pola
 • Popiersie Józefa Dietla,
 • Płaskorzeźbę Władysława Bełzy,
 • Popiersie i tablicę pamiątkową Teodora Torosiewicza
 • Tablicę pamiątkową z płaskorzeźbą dr Józefa Aleksiewicza,
 • Płaskorzeźbę dr Wojciecha Oczki,
 • Tablicę pamiątkową Księdza Prałata dr Jana Rąba
 • Płaskorzeźbę Edwarda Długosza
 • Medale: Wojciecha Oczki, Teodora Torosiewicza, Józefa Dietla, Karola Załuskiego, 10 lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza-Zdroju, Władysława Bełzy

Ponadto w Iwoniczu-Zdroju znajdują się następujące dzieła Mistrza:

 • Droga krzyżowa w kościele w Iwoniczu-Zdroju,
 • Tablica pamiątkowa z popiersiem Amelii i Karola Załuskich oraz ks. dr J. Rąba w Zespole Szkół w Iwoniczu-Zdroju.
 • Głowa Wincentego Pola przy źródle „Bełkotka"
 • Tablica upamiętniająca ofiary II wojny światowej z Iwonicza-Zdroju (na fasadzie starego kościoła) 
 • Tablica pamiątkowa z płaskorzeźbą na Mogile - Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Iwoniczu
 • Tablica upamiętniająca szpital polowy AK na budynku „Sanato”
 • PomnikJana Pawła II – obok kościoła
 • Tablica pamiątkowa w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Wykaz ważniejszych prac Władysława Kandefera można znaleźć w Roczniku Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza-Zdroju, tom II 1999. Pan Władysław związany był z naszym Stowarzyszeniem już od chwili jego powstania. Na wniosek Zarządu SPIZ otrzymał nagrodę specjalną, którą Starosta Krośnieński wręczył mu w czasie uroczystych obchodów 10-lecia Stowarzyszenia, a z okazji jubileuszu 90 urodzin artysty Stowarzyszenie zorganizowało benefis połączony z otwarciem wystawy prac jubilata w Galerii Pasaż oraz nadaniem mu tytułu Zasłużony dla Gminy Iwonicz-Zdrój. Podczas uroczystości wyświetlono film przedstawiający sylwetkę rzeźbiarza i stanowiący nieocenioną pamiątkę która nabiera nowego znaczenia – zwłaszcza dzisiaj - po jego odejściu. Film ten pt. „Władysław Kandefer” można obejrzeć na kanale You Tube, tam też możemy zobaczyć zrealizowany przez uczennice Liceum Plastycznego krótki film pt. Wywiad z rzeźbiarzem Władysławem Kandeferem.

Pan Władysław zostanie w naszej pamięci jako człowiek niezwykle bezpośredni, pogodny, i otwarty na innych ludzi. Jego dom – iwonicki „Wawel” będzie się nam kojarzył z gościnnością, zaraźliwym śmiechem i prostolinijnością gospodarza, który chętnie dzielił się z odwiedzającymi go gośćmi swoimi przemyśleniami i talentem. Pracownia mistrza, powyżej domu rodzinnego skrywała wiele jego dzieł i tajemnic. Tam też najchętniej przebywał, nadając drewnu kształt swojej artystycznej wyobraźni i pasji.

Podczas moich ostatnich wizyt u pana Władysława udało mi się namówić go na zaprojektowanie medalu z okazji 20-lecia Stowarzyszenia. Powstał pierwszy projekt, na którym pojawiła się nowa altana z placu Dietla. Niestety brak sił, nie pozwolił mu na ukończenie pracy.

Podczas ponownego spotkania pan Władysław z pamięci zadeklamował Mickiewiczowskie ballady Pani Twardowska i Powrót taty. Byłam pod wrażeniem jego pamięci, ale też i interpretacji. Zamierzałam wrócić na Wawel i nagrać jego recytacje – niestety śmierć nie pozwoliła na utrwalenie jeszcze jednego jego talentu.

Panie Władysławie, pana sylwetka, rozwiany wąs, zaraźliwy śmiech, pańska twórczość na zawsze zostanie wśród nas. Spacerując po Iwoniczu niemalże w każdym zakątku spotkamy pana rzeźby. To ślad, którym odcisnął się pan w naszej społeczności.

Halina Józefczyk-Habrat 

WK Krzysztof Antosz 2014 45

 


Jesteś tutaj: Home Aktualności Władysław Kandefer – artysta, niezwykły człowiek.