Nowe kierunki kształcenia - ARANŻACJA WNĘTRZ oraz PROJEKTOWANIE WYROBÓW ARTYSTYCZNYCH!

Arrow up
Arrow down
Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

ABOUT THE LANDSCAPE - wystawa fotografii

EDYTA DUFAJ
Urodzona 1988 r. Absolwentka Liceum Plastycznego w Krosnie
oraz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom w 2013 r.
Wybrane osiągnięcia:
Nominacja do Nagrody Amerykańskiej Fundacji Fulbright'a, 2014,
Laureatka "DEBUTS – 36" najbardziej utalentowanych polskich fotografów, Polska 2014,
Finalistka Adobe Design Achievement Awards w Nowy Yorku 2013,
Finalistka Poznań Photo Diploma Award 2013,
Grand Prix Międzynarodowego Biennale Fotografii Pejzażu, Kielce - Polska 2012,
Prace prezentowała m.in. w Nowym Yorku, Lille, Monachium, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i innych.

edytawbwa 1

Przyznać muszę, że jako malarz a także nauczyciel rysunku i malarstwa, miałem długo problem
z kwalifikowaniem fotografii w kategorii pełnoprawnego, artystycznego medium. Wprawdzie postrzegałem
ją jako znakomity środek do przekazywania informacji wizualnej, tzw. notatki chwili, niezastąpiony sposób
raportowania rzeczywistości, także nierzadko jej perfekcyjnego odwzorowania, utrwalania,
ale jakby w odniesieniu do samej powierzchni zjawisk, do ich rejestracji, obiektywnej, mocno odpersonalizowanej.
W porównaniu z warsztatem malarskim chociażby i metodami jego praktycznej realizacji zmuszającymi
do aktywizowania wielu poziomów inteligencji, zasobów wrażliwości, manualnych dyspozycji, doznań poznawczych
i jednoczesnej ich selekcji i porządkowania, fotografia wydawała mi się na poziomie „budowania” obrazu, działaniem
o dziecinnej wręcz prostocie, nacechowaną czy nawet obciążoną mechaniczną łatwością rejestracji. Poziom oporu
w procesie kształtowania wizualnego efektu traktowałem w obydwu przypadkach jako nieporównywalny.
Niemniej zdałem sobie sprawę, że dylemat ten ma miejsce na płaszczyźnie czysto technicznej, natomiast
kiedy akcent położyć na poznawczą funkcję porównywanych mediów, efekty doznaniowe i mentalne będące
skutkiem ich doświadczania na różnych zresztą poziomach, to sytuacja zaczyna nie być tak oczywista
i właściwe tu rozważania mogą doprowadzić nas do zaskakujących wniosków.
(...)
Moje pierwsze zetknięcie ze zdjęciami Edyty Dufaj na jednym z konkursów organizowanych przez Muzeum Rzemiosła
w Krośnie było czymś niecodziennym. Plakat , który reprodukował zwycięską pracę autorki
był dla mnie intrygującą zagadką. Obraz bowiem był wysoce abstrakcyjny a jednocześnie jakoś dziwnie znajomy.
Migotliwość wizualnej tożsamości tej fotografii przedstawiającej jak się okazało zwykłe blokowe balkony,
wciągał i intrygował jednocześnie. Minęło kilka chwil nim zorientowałem się co jest jej tematem.
Nieoczywistość, to jest ta poznawcza zdobycz, którą w swoje fotografie udaje się złowić Edycie Dufaj.
Sieć jaką zarzuca na swoje motywy, zamienia je w ofiary, którym darowuje nowe życie.
Ta przemiana jest wynikiem percepcyjnej gry, wykorzystaniem nawyków oka do tego, by zakwestionować nasze
przyzwyczajenia. Za przyczyną niektórych zdjęć zaczynamy myśleć, nabierać dystansu, odrzucać schemat, dostrzegać
i poznawać jednocześnie. Te uwagi dotyczą przede wszystkim fotografii pejzażowej Dufaj, które są najbardziej może
„podejrzliwe” wobec obiektywnej rzeczywistości. Towarzyszący im jednocześnie duch perfekcji kompozycyjnej,
redukującego ascetyzmu, minimalizmu nieomal, przysparza tym realizacjom niezaprzeczalnych walorów wysublimowanej estetyki.
(...)                                             

Piotr Wójtowicz - Subiektywna gra z obiektywem.
IV tom "Sztuka Podkarpacia" pp. 64 - 67 Rzeszów, Poland 2015
© Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

edytawbwa 3

edytawbwa 2

Jesteś tutaj: Home Aktualności ABOUT THE LANDSCAPE - wystawa fotografii