Nowe kierunki kształcenia - ARANŻACJA WNĘTRZ oraz PROJEKTOWANIE WYROBÓW ARTYSTYCZNYCH!

Arrow up
Arrow down
Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

Konkurs na nauczyciela historii sztuki

Dyrektor szkoły informuje o konkursie na stanowisko nauczyciela historii sztuki.

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia magisterskie w zakresie historii sztuki, a także posiadają przygotowanie pedagogiczne upoważniające do prowadzenia wyżej wymienionych zajęć.

Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty aplikacyjne (tylko w formie pisemnej):

  • list motywacyjny,
  • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
  • kwestionariusz osobowy,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na proponowanym stanowisku,
  • poświadczone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego osoby zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków nauczycielskich związanych z realizacją zadań wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela,
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

List motywacyjny i CV powinny zawierać klauzulę o treści: "Wyrażam zgodę w trybie art. 6, ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z 4 maja 2016 r.), na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji".

Dokumenty aplikacyjne, tylko w formie pisemnej, proszę składać w sekretariacie szkoły w Krośnie, przy ulicy Lewakowskiego 47 do dnia 17 czerwca 2019 r. w godz. 8.00 – 15.00.

Jesteś tutaj: Home Aktualności Konkurs na nauczyciela historii sztuki

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.