Nowe kierunki kształcenia - ARANŻACJA WNĘTRZ oraz PROJEKTOWANIE WYROBÓW ARTYSTYCZNYCH!

Arrow up
Arrow down
Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

Konkursy

Reportaż z Pól Nadziei 24 marca 2013

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„REPORTAŻ FOTOGRAFICZNY Z V KROŚNIEŃSKICH PÓL NADZIEI”

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum.

 2. Celem konkursu jest przybliżenie i promowanie wolontariatu oraz akcji Krośnieńskie Pola Nadziei.

 3. Konkurs przeznaczony jest dla studentów Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie i Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie.

 4. Do konkursu przyjmowane są prace fotograficzne bez żadnych ograniczeń dotyczących zastosowania materiałów i technik artystycznych skopiowane na papierze fotograficznym o formacie nie mniejszym niż 15x21 cm oraz zapisanych w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w plikach JPG nie mniejszym niż 1 MB o rozdzielczości 3000 pikseli na dłuższym boku.

 5. Każdy autor może nadesłać jeden reportaż zawierający maksymalnie 7 zdjęć.

 6. W konkursie mogą brać udział prace wcześniej niepublikowane i nie nagradzane.

 7. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania prac konkursowych
  w publikacjach związanych z promocją idei wolontariatu.

 9. Organizator zachowa imienne prawa autorskie oraz umieści na stronie ich publikacji informacje o szkole, która sprawuje opiekę merytoryczna nad autorem.

 10. Do prac powinna być załączona informacja zawierająca: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie autora według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

 11. Prace nadesłane bez stosownego oświadczenia nie będą dopuszczone do konkursu.

 12. Uczestnik konkursu obowiązany jest dostarczyć fotografie opatrzone godłem wraz
  z wypełnioną kartą zgłoszenia konkursowego (zgłoszenie należy załączyć w zamkniętej kopercie z godłem konkursowym autora), która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 13. Prace będzie oceniać trzyosobowe jury powołane przez TPKH, które przyzna trzy nagrody i dwa wyróżnienia.

 14. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla autorów nagrodzonych prac i dyplomy dla autorów prac wyróżnionych.

 15. Prace należy składać w sekretariatach szkół wskazanych w pkt 3 regulaminu w terminie do 15 kwietnia 2013 r.

 16. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30 kwietnia 2013 r. i zostaną umieszczone na stronie internetowej TPKH oraz Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie, laureaci zostaną powiadomieni w osobnym trybie.  Załącznik do REGULAMINU KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

  Reportaż fotograficzny z V Krośnieńskich Pól Nadziei”

   

  Dane uczestnika konkursu:

  Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………..

  Adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………………………

  Numer telefonu ………………………………………………………………………………………………………………………..

  Adres e-mailowy ……………………………………………………………………………………………………………………....

  Godło ………………………………………………………………………………………………………………………..

   

   

  Oświadczenie

  Oświadczam, że jestem autorem prac zgłoszonych do konkursu fotograficznego pt. „Reportaż fotograficzny z V Krośnieńskich Pól Nadziei” i wyrażam zgodę na ich wykorzystanie oraz akceptuję Regulamin konkursu.

  Wyrażam również zgodę na wykorzystanie, przetwarzanie i publikację moich danych osobowych przez Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum w celach związanych
  z organizacją konkursu, w tym na ich publikowanie w środkach masowego przekazu z zachowaniem prawa wglądu do własnych danych i ich poprawiania. (Dz.U. nr 133 z 1997r, poz.883)

   

   

  ………………………………………………………………………

  Data i czytelny podpis uczestnika Konkursu

Portret do 15 marca 2013

TEMAT: Zrób portret rodzinny. Pobaw się światłem, spróbuj pokazać cechy charakterystyczne osoby, którą portretujesz. Pamiętaj, że czasem najlepszym wyborem są zdjęcia niepozowane!

Szczegóły: http://www.szerokikadr.pl/lekcje/artykul/lekcja_4_portret_czyli_fotograf_z_obu_stron_aparatu

Makrofotografia do 18 lutego 2013

Zobacz lekcję i weź udział w konkursie - na zdjęcia czekam do 18 lutego 

można przesłać 5 zdjęć na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przynieść do szkoły w poniedziałek. W szkole można będzie również wykonać zdjęcia lustrzanką z obiektywem makro. Chęć fotografowania proszę zgłosić mailem.

Do zobaczenia

http://www.szerokikadr.pl/lekcje/artykul/lekcja_3_male_wielkie_liscie_czyli_podchodzimy_bardzo_blisko

Do konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:

Kategoria zbiorowa:

Anna Jakubus
Inga Ginalska
Joanna Kozubal
Katarzyna Znój
Natalia Marecka
Natalia Niziołek
Paulina Pabian

Kategoria indywidualna
Natalia NiziołekKonkursy fotograficzne

FOTO-KONKURSY iNFO

Jesteś tutaj: Home Strefa szkolna Konkursy